Dopisy MD zaslané na SŽDC ve věci zrušení/změny zakázky "Rychlá spojení – studie příležitostí"

Dopisy MD zaslané na SŽDC ve věci zrušení/změny zakázky "Rychlá spojení – studie příležitostí"
Žádost o:
"...zaslání scanu dokumentů – dopisů které zaslalo MDČR (např. Ing. Lukáše Hampla) na SŽDC a jehož obsahem bylo doporučení zrušení/změna zakázky “Rychlá spojení – studie příležitostí“ v období počátku roku 2013, případně jiné dokumenty týkající se výše uvedené zakázky.“

Odpověď:
Žadateli byly dne 24.4.2017 poskytnuty veškeré dopisy adresované na SŽDC, kterými v souvislosti s předmětnou zakázkou MD disponuje.


Stáhněte si: