Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření
19.12.2019 15:49:15Poskytnuté informace
Dopravně psychologické vyšetření
  
Žádost:
Žadatel požádal o:
„sdělení seznamu osob, které jsou oprávněny provádět dopravně psychologické vyšetření podle vyhlášky č. 101/1995 Sb. (Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy).“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušného odboru sděluje následující.
Dle ustanovení § 46d odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní způsobilost prokazuje žadatel o licenci strojvedoucího lékařským posudkem vydaným lékařem závodní preventivní péče a posudkem o dopravně psychologickém vyšetření vydaným psychologem. Na základě výše uvedeného lékař závodní preventivní péče při posouzení zdravotní způsobilosti sdělí žadateli seznam osob, které jsou oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
 
To znamená, že seznam osob, které jsou oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření dle výše uvedené vyhlášky, má k dispozici lékař pracovně-lékařské služby, který pro drážní dopravce - zaměstnavatele vykovává smluvně pracovně-lékařskou službu (a nikoli ministerstvo).
 
 


Zpět na výpis článků