Dopravní obslužnost mezi krajskými městy Olomouc a Ostrava

Dopravní obslužnost mezi krajskými městy Olomouc a Ostrava
Dopravní obslužnost mezi krajskými městy Olomouc a Ostrava
 
Žádost:
Jaký má Ministerstvo dopravy stanovený plán pro zajištění dopravní obslužnosti mezi krajským městem Olomouc (nacházející se na tranzitním železničním koridoru) a krajským městem Ostrava (nacházející se taktéž na tranzitním železničním koridoru) v ranních hodinách z Olomouce do Ostravy a ve večerních hodinách z Ostravy do Olomouce dle § 4 odst. 1 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů od GVD 2019/2020?
…………….
Rád bych se tedy zeptal, jaký má Ministerstvo dopravy plán, aby zajistilo dopravní obslužnost dle dikce § 2 o veřejných službách v přepravě cestujících na adekvátní úrovni v ranních hodinách z Olomouce do Ostravy a ve večerních hodinách z Ostravy do Olomouce, kde je jednoznačné, že dopravní obslužnost je nedostatečná? Je jednoznačné, že takový počet spojení, jako je v opačných směrech je zbytečný, ale 1 či 2 páry spojů jsou zcela na místě.
 
I za té skutečnosti, že spoje v úseku Praha hl.n. – Ostrava hl.n. jsou vedeny na komerční riziko dopravců…, co za legislativní či jiné překážky brání Ministerstvu dopravy vést v závazku veřejné služby 1 pár spojů v omezeném úseku tak, aby byla zajištěna alespoň základní dopravní obslužnost? Viz. také úkoly vyplývající Ministerstvu dopravy ze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících - § 4 odst. 1.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadatele upozornilo na skutečnost, že  část podání nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování názorů, vysvětlování postupů a kroků povinného subjektu v konkrétní záležitosti, nebo sdělování důvodů, proč tak povinný subjekt postupoval, co ho k tomu vedlo, neboť jde o tzv. vytváření nových informací. Podstatou informačního zákona je poskytnout informace, které úřad písemně v minulosti připravil, archivoval; a proto jsou v zákoně i relativně krátké lhůty pro vyřízení žádosti.

Dotazy, které míří ke sdělení stanoviska nebo vysvětlení postupů, nejsou obvykle dotazy, na které mají úřady a další povinné subjekty předem sepsané a připravené odpovědi. A zákon dává možnost úřadům takové dotazy zamítnout. Takové dotazy můžete úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou a budou vyřízeny věcnými útvary v obvyklé lhůtě do 30 dnů.

Na základě výše uvedeného Ministerstvo dopravy, dle vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru  veřejné  dopravy, poskytuje informace na část žádosti.

K dotazu, jaký má Ministerstvo dopravy stanovený plán pro zajištění dopravní obslužnosti mezi krajským městem Olomouc (nacházející se na tranzitním železničním koridoru) a krajským městem Ostrava (nacházející se taktéž na tranzitním železničním koridoru) v ranních hodinách z Olomouce do Ostravy a ve večerních hodinách z Ostravy do Olomouce dle § 4 odst. 1 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů od GVD 2019/2020?,  Vám Ministerstvo dopravy sděluje, že zpracovalo Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy – zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2017-2021. V tomto dokumentu je dotčena také dopravní obsluha relace Praha – Olomouc – Ostrava. Předmětný plán je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy.  https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Financni-ucast-statu/Plan-dopravni-obsluhy-uzemi-vlaky-celostatni-dopra
 
K poslednímu dotazu ministerstvo na základě vyjádření příslušného odboru sděluje, že relace Praha – Olomouc – Ostrava je nyní obsluhována čtyřmi komerčními linkami tří dopravců (linka Ex1 dopravce České dráhy, linka SC Pendolino dopravce České dráhy, linka dopravce RegioJet a linka dopravce LEO Express). Až na výjimky zajišťují tyto vlaky velmi kvalitní dopravní obsluhu relace Praha – Olomouc – Ostrava, vzhledem k čemuž je pro Ministerstvo dopravy reálně nemožné objednávat v rámci linky Ex1 v relaci Praha – Ostrava vlaky v závazku veřejné služby.
 
Informace byla poskytnuta 29. 05. 2019

Položek celkem: 0