Dopravní psychologové

Dopravní psychologové
20.08.2021 10:19:42Poskytnuté informace
Dopravní psychologové
Žádost:
„1) kolik kontrol činnosti dopravních psychologů Ministerstvo dopravy provedlo k dnešnímu dni
2) jaké byly výsledky těchto kontrol
3) kolik akreditací dopravních psychologů MD odebralo, případně jaké sankce byly uděleny
4) s kterými dopravními psychology o provádění kontrol MD jednalo z řad dopravních psychologů (uvest jména a příjmení) mimo osob, o kterých je známo, že vytvořili know- how pro tuto kontrolu (XXXX, XXXX, XXXXX, XXXXX a další).
5) Zda-li Ministerstvo dopravy projednalo otázku kontrol pouze s Asociací dopravních psychologů, zákonnost její činnosti je momentálně prověřována Městským soudem v Praze či zda-li jednala i s dalšími sdruženími psychologů, například Českou psychologickou komorou či Komorou dopravních psychologů ČR. Pokud jednala výlučně s ADP, pak proč nejednala s dalšími a jak tento svůj nezákonný postup MD vysvětluje. Proč Mgr. XXXX nejednal s ČPK a KDP ČR, přestože k tomu byl vyzván písemně počátkem tohoto roku,
7) Jaký je plán kontrol činnosti dopravních psychologů. Kolik dopravních psychologů MD plánuje zkontrolovat a kdy?
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo věcně příslušným odborem a níže Vám poskytuje požadované informace k jednotlivým bodům takto.
Ad 1), Ad2) Za poslední dva roky Ministerstvo dopravy neprovedlo žádnou kontrolu činnosti dopravních psychologů, z toho vyplývá, že nejsou žádné výsledky z těchto kontrol.
Ad 3) V souladu s ustanovením § 87a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na  pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, byla v roce 2021 odňata jedna akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření.
Ad 4) Ministerstvo dopravy jednalo se zástupci Asociace dopravních psychologů v červenci 2020, od té doby z důvodu pandemie COVID-19 s nikým s řad akreditovaných dopravních psychologů nejednalo.
Ad 5) Ministerstvo dopravy jednalo se zástupci Asociace dopravních psychologů v červenci 2020, od té doby z důvodu pandemie COVID-19 s nikým s řad akreditovaných dopravních psychologů nejednalo. V té době Česká psychologická komora z.s. ani Komora dopravních psychologů z.s. neexistovala.
Ad 7) Ministerstvo dopravy nemá sestaven plán kontrol činnosti akreditovaných dopravních psychologů. Ministerstvo dopravy zahajuje kontroly činnosti akreditovaných dopravních psychologů a řízení o odebrání akreditace na základě podnětů.
Dále bylo Vaše podání v bodech 6, 8, 9 a 10 vyhodnoceno jako dotazy nad rámec InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí  a vytváření nových informací.  Režim InfZ  nestanovuje povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady, stanoviska a názory povinného subjektu k určité problematice, sdělovat, jaká opatření má v úmyslu učinit v jaké záležitosti a odůvodňovat či dovysvětlovat své současné či budoucí kroky v konkrétní věci. Informace, které požadujete pod body 6, 8, 9 a 10 jsou však právě takovými dotazy. (Takové dotazy můžete úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou). Podstatou informačního zákona je především prosté přeposílání v minulosti již připravených a hotových dokumentů.
Povinný subjekt takové dotazy může dle InfZ odmítnout. Rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti v bodech 6, 8-10, Vám bude zasláno samostatně.
 
Informace byly poskytnuty 29.07.2021


Zpět na výpis článků