Dopravní sektorová strategie 2. fáze

Dopravní sektorová strategie 2. fáze
31.10.2022 14:21:28Poskytnuté informace


Žadatel požádal o informace:
„1) V jakém stavu je plnění Dopravní sektorové strategie 2. fáze?
2) Bude tato strategie splněna, resp. stále se s ní počítá?
3) V jaké části bude stavbou dotčen pozemek p.č. 1260/1 k.ú. Ruzyně?“
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo věcně příslušným odborem a k jednotlivým bodům  poskytuje následující informace.
 
Ad 1) Dokument je podkladem pro řízení přípravy projektů dopravních staveb. Harmonogram a financování se průběžně aktualizuje na základě upřesňování dle výsledků jednotlivých fází přípravy jednotlivých staveb a s ohledem na dostupnost finančních prostředků národního, evropského a alternativního financování.
 
V současné době probíhá příprava Dopravních sektorových strategií pro období 2021 – 2030 s výhledem do roku 2050 (Dopravní sektorové strategie, 3.fáze). Aktualizace byla provedena v letech 2017-2018.
 
Ad 2) Předpokládané projekty se postupně připravují k realizaci, termíny a investiční náklady se mohou lišit s ohledem na proces přípravy a disponibilitu finančních prostředků. Zahájení výstavby nové železniční tratě na Letiště Václava Havla dojde nejdříve v roce 2024. Projekt napojení Letiště Václava Havla na železniční síť zahrnující odbočení za stanicí Praha-Ruzyně jednoznačně je a bude dále sledován.
 
Ad 3) Pozemek se nachází v blízkosti místa odbočení nového spojení na Letiště Václava Havla ze železniční tratě Praha – Kladno, která v rámci souboru staveb bude rovněž v celé délce významně modernizována. Jižní část pozemku proto bude projektem významně ovlivněna.
Konkrétní rozsah trvalého či dočasného záboru je nutné řešit se Správou železnic s ohledem na finální technické řešení ze stupně DSP (případně DUR). Správa železnic je tedy v této věci povinným subjektem dle InfZ.
Informace byla poskytnuta 25.10.2022 

Zpět na výpis článků