Dotaz na MD

Dotaz na MD

Věcně příslušný Odbor pozemních komunikací dle svého vyjádření žádný dotaz Statutárního města Hradec Králové týkající se možného omezení tonáže na silnicích III. třídy za Vámi uvedené období neeviduje.

Položek celkem: 0