Důvod lustrace osoby  žadatele v  registru obyvatel

Důvod lustrace osoby  žadatele v  registru obyvatel
Důvod lustrace osoby  žadatele v  registru obyvatel
 
Žádost:
Žadatel požádal o vysvětlení a zdůvodnění lustrace své osoby v Registru obyvatel (ROB)  ze stran Ministerstva dopravy.

Odpověď:
V tomto případě se nejednalo o lustraci osoby žadatele. Dotazovaný záznam vznikl v rámci pilotního provozu portálu veřejné správy (Portálu občana v gesci Ministerstva vnitra), do kterého poskytuje Ministerstvo dopravy údaje z Centrálního registru řidičů. Záznam tedy vznikl v návaznosti na testovací nastavení během ověřování údajů osob v Registru obyvatel. Tento problém byl v rámci vyhodnocení pilotního provozu identifikován a odstraněn.
 
Informace byla poskytnuta 25. 6. 2020

Položek celkem: 0