Důvodová zpráva

Důvodová zpráva
Žádost:
Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.
 
Odpověď:
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám v příloze předávám kopii návrhu předmětné vyhlášky. Vámi požadovaná informace je obsažena v závěrečné části dokumentu nazvané odůvodnění.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
 

Položek celkem: 0