Důvodová zpráva k zavedení objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla do zákona o provozu na poze

Důvodová zpráva k zavedení objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla do zákona o provozu na pozemních komunikacích
Důvodová zpráva k zavedení objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla do zákona o provozu na pozemních komunikacích
 
Žádost:
„v souladu se zákonem 106/1999 Vás tímto žádám o zaslání důvodové zprávy k zavedení objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla do zákona o provozu na pozemních komunikacích (§125f a dále v zák. 361/2000Sb.), která byla vytvořena na Vašem ministerstvu.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli  na základě stanoviska a podkladů Odboru legislativy poskytuje následující  informace.
 
Úprava týkající se správního deliktu provozovatele vozidla nebyla součástí původního vládního návrhu zákona vypracovaného Ministerstvem dopravy, ale byla načtena až jako poslanecký pozměňovací návrh na 13. schůzi Hospodářského výboru PS PČR dne 25. 5. 2011  (předložil ho z vlastní iniciativy poslanec Václav Baštýř) a byla v této podobě posléze přijata Parlamentem ČR. Příslušný poslanecký  pozměňovací návrh se z velké míry (byť ne zcela) shoduje s příslušnými ustanoveními návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb. , který ministerstvo předtím připravilo a poslalo do meziresortního připomínkového řízení, ale nakonec jej z legislativního procesu stáhlo. Tento stažený návrh nicméně zahrnuje širší problematiku než jen objektivní odpovědnost provozovatele. Nejedná se ovšem o důvodovou zprávu k uvedenému poslaneckému návrhu, natož o důvodovou zprávu „dodatečnou“ (žádná taková nevznikla), nicméně určité širší souvislosti a záměry spojené s objektivní odpovědností provozovatele vozidla z tohoto dokumentu vyčíst lze. Tento dokument přikládáme v příloze.
 
Tedy shrnuto:
 
  • důvodovou zprávou k zákonu č. 297/2011 Sb., která by obsahovala odůvodnění přijetí právní úpravy správního deliktu provozovatele vozidla dle § 125f a násl. silničního zákona, vzhledem k výše uvedenému nedisponujeme, protože Ministerstvo dopravy nebylo navrhovatelem této právní úpravy. Jednalo se o poslaneckou iniciativu a je otázkou, zda pan poslanec svůj pozměňovací návrh něčím takovým doplnil. Úmysl navrhovatele nám tak není znám, ale úmysl Ministerstva dopravy je v tomto případě seznatelný z důvodové zprávy k návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb. , který ministerstvo předtím připravilo a předložilo do meziresortního připomínkového řízení.
Informace byla poskytnuta 12. 07. 2019

Položek celkem: 0