EDAZ – Informování Vlády o projektu

EDAZ – Informování Vlády o projektu
EDAZ – Informování Vlády o projektu
 
Žádost:
Žadatel požádal s  odkazem na usnesení vlády č. 208 z 22. 3. 2017 o informace „k informování vlády o chystaném eshopu na dálniční známky“:
„Otázka 1: Byla vláda o tomto projektu včas informována?
Otázka 2: Pokud vláda o tomto projektu informována byla, v jakém dokumentu (či dokumentech) vlády mohu tuto informaci najít?“.
 
Odpověď:
V době, kdy žadatel podal žádost o informace, panoval následující stav. Ministerstvo dopravy žádný materiál na vládu k zakázce na elektronické dálniční známky v souvislosti se  jmenovaným usnesením č. 208/2017 nepředložilo, protože zakázku na elektronické dálniční známky zcela administroval Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). SFDI není podřízenou, ani jinou organizací, na kterou by se vztahovalo výše uvedené usnesení vlády. Povinnost předkládat materiál vládě pro informaci se vztahovalo jen na smlouvy uzavírané a veřejné zakázky zadávané orgány řízenými členy vlády a jimi podřízenými orgány a organizace a dalšími ústředními orgány státní správy. Veškerou dokumentaci k zakázce s jednotlivými podrobnostmi má tedy SFDI. Fond také k této věci průběžně zveřejňuje na svém webu další informace, např. https://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/zverejnene-dokumenty-k-soutezi-na-vytvoreni-informacnihosystemu-
pro-evidenci-vozidel-v-systemu-casoveho-zpoplatneni-a-poskytovani-souvisejicichsluzeb/.
Smlouvu fond zveřejnil na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11482112.
 
V současné době došlo k průlomové změně a pro nové zakázky budou platit nová pravidla.Vláda na konci ledna schválila Základní zásady postupu při posuzování záměrů výdajů v oblasti informačních a komunikačních technologií, kterými se musí řídit všechna ministerstva od 1. února 2020. (Usnesení č. 86/2020 bylo uveřejněno na vládním webu:
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABLBBAKBR.)
To znamená, že o nové zakázce týkající se elektronických dálničních známek bude již vláda předem informována.
 
Informace byla poskytnuta 31. 1. 2020

Položek celkem: 0