EDAZ – znalecký posudek

EDAZ – znalecký posudek
EDAZ – znalecký posudek
 
Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí nezávislého znaleckého posudku, kterým bylo stanoveno cenové rozpětí pro systém EDAZ (dále jen „znalecký posudek“).
 
Odpověď:
Předmětný znalecký posudek si nechal zpracovat Státní fond dopravní infrastruktury, nikoliv Ministerstvo dopravy a ministerstvo posudkem v době podání žádosti nedisponovalo. Vzhledem však k tomu, že SFDI uveřejnilo v průběhu vyřizování žádosti posudek na svých webových stránkách (a ministerstvo bylo o publikování informováno), zasíláme Vám odkaz ke stažení dokumentu:  https://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-verejnost-media/2020_edaz_znalecky_posudek.pdf.
 
Informace byla poskytnuta 23. 1. 2020
 

Položek celkem: 0