EUCARIS - přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního prov

EUCARIS - přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
02.09.2022 10:03:49Poskytnuté informace
EUCARIS - přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Ministerstvo dopravy prověřilo jednotlivé body žádostí a na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel, Národního kontaktního místa Vám poskytuje odpovědi přímo k jednotlivým bodům žádosti.
1. Kdo si vyžádal ze systému EUCARIS z Italské republiky za posledních 5 let k vozidlu XXXXXXX?
Za období od 17. 08. 2017 (od tohoto data je sledována výměna informací v modulu CBE) do 16.08.2022 italská strana uskutečnila 1 dotaz (identifikační kód dotazu: XXXXXXX).
Zadané údaje:
- Směr komunikace: do ČR
- Země: Itálie
- Datum přestupku: XXXXXXX
- Registrační značka: XXXXXXXX
- Druh přestupku: XXXXXXXXX
- Datum dotazu: XXXXXXXX
 
2. Jaká data byla při žádosti italské straně sdělena?
Italské straně nebyly sděleny žádná data, ale Itálie má přístup ke stejnému informačnímu systému v oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích jako ČR. Tímto způsobem lze získat následující informace: kategorii vozidla, VIN, tovární značku vozidla, obchodní označení vozidla, referenční datum přestupku, název společnosti, identifikační číslo společnosti, kód právní formy.
Údaje jsou obsaženy v tomto mezinárodním IS, ale použití těchto informací je zcela v kompetenci jednotlivých zemí.
Údaje k vlastníkovi vozidla nebyly vydány.
 
3. Kdo je v případě Italské republiky zodpovědný za získávání dat ze systému EUCARIS?
Ministerstvo dopravy nedisponuje žádnými relevantními informacemi o bezpečnostní praxi přístupu k modulu CBE. Doporučujeme požádat o dotazované informace odpovědné orgány Itálie prostřednictvím Italského velvyslanectví v Praze.
 
Informace byla poskytnuta 25.08.2022


Zpět na výpis článků