Ekonomické posouzení stavby 1/33 Náchod obchvat

Ekonomické posouzení stavby 1/33 Náchod obchvat
Ministerstvo dopravy žadateli plně vyhovělo a informace na základě podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu poskytlo.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).


 

Položek celkem: 0