Evidenční kontroly

Evidenční kontroly

Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám sděluji, že evidenční kontroly ve Vámi uvedených letech byly provedeny v následujících počtech: 2017 – 836 296, 2018 – 880 424 a 2019 (do 30. 9. 2019) – 690 849.

 

Počet provedených technických kontrol ve Vámi uvedených letech byl následující: 2017 a 2018 – 93 398 (daný údaj dohromady za oba roky má Ministerstvo dopravy k dispozici z hodnotící zprávy zaslané Evropské komisi, která se zpracovává vždy ve dvouletých cyklech), za rok 2019 nejsou data zatím k dispozici, neboť kontroly provádí Policie ČR a Ministerstvo dopravy údaje teprve bude zpracovávat pro hodnotící zprávu za roky 2019 a 2020.

 

K Vašim dotazům na počet odhalených odcizených aut nebo vozidel s nelegálně upravenými identifikátory při evidenčních a technických kontrolách Vám sděluji, že Ministerstvo dopravy tyto údaje nesleduje a nemá je k dispozici, neboť nemá postavení orgánu činného v trestním řízení. Takové postavení má na příklad Policie ČR.

 

              K Vašemu dotazu na minimální dobu provedení úkonu evidenční kontroly (tzv. časový test) Vám sděluji, že minimální doba provedení evidenční kontroly není nikde stanovena.

 

 

Položek celkem: 0