Historická vozidla

Historická vozidla
Historická vozidla
 
Dotaz:
„sdělte mi, prosím, kdo nyní zodpovídá za správné určení stáří vozidla před jeho zápisem do registru historických vozidel. Podle informace z webu FKHV ČR z. s. (viz příloha FKHV_Testovani_2019):
„Žádost o testování a Průkaz historického vozidla slouží výhradně k identifikačním účelům, není zárukou pravosti vozidla a nesmí být použity k obchodním účelům ani k prokazování historie vozidla.“
to není tento spolek, který provádí testování na historickou původnost prostřednictvím klubových testovacích komisí (KLTK).“
 
Odpověď:
 Ministerstvo dopravy upozornilo žadatele  na skutečnost, že  jeho podání nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování právních stanovisek či výkladu právních předpisů. Režim InfZ  nestanovuje povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady, stanoviska a názory povinného subjektu k určité problematice a informace, které požadujete, jsou dotazem na výklad  vyhlášky č. 355/2006 Sb. (Takové dotazy můžete úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou.)

Ministerstvo se v tomto jednotlivém případě s přihlédnutím k dalším souběžným žádostem žadatele nicméně rozhodlo přistoupit k vyřízení vstřícně a na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám poskytuje následující vysvětlení.
 
Stáří vozidla je základní podmínka uvedená ve vyhlášce č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, v platném znění v pravidlech pro jednotné testování historických vozidel přílohy číslo 6 bodu 3, kde se uvádí:
 
„Podle mezinárodního technického kodexu lze schválit jako historické vozidlo mechanicky poháněné vozidlo minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.“
 
Testování historického vozidla podle § 6 výše uvedené vyhlášky provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel podle Mezinárodního technického kodexu Mezinárodní federace historických vozidel - FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kodex") nebo Mezinárodní automobilovou federací podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů - FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní řády").
 
Odpovědnost je tedy určena vyhláškou č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, v platném znění.
 
Závěrem si dovolujeme připomenout, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí. Ministerstvo nemůže poskytovat výklad právních předpisů, neboť k tomu není zmocněno žádným právním předpisem. Výklad právních předpisů provádí pouze soud, a to při jejich aplikaci na konkrétní projednávané věci.
 
Informace byla poskytnuta 13.05.2019

Položek celkem: 0