Hlídková vozidla SEM

Hlídková vozidla SEM

Informace požadované v prvním bodě žádosti ministerstvo nemá a bylo o nich rozhodnuto  samostatně.

Ke druhému bodu žádosti je třeba uvést, že v souladu s ustanoveními § 40 odst. 1, odst.
8 písm. b) a c) a odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává dohled nad výběrem mýtného Celní správa. Tato organizace bude vzhledem
k uvedenému  zajišťovat také provoz vozidel určených ke kontrole výběru mýta.

Ke čtvrtému bodu písm. b) žádosti Vám sděluji, že z nabídky a smlouvy o dodávce
a poskytování komplexních služeb provozu SEM, v jejímž rámci byl cenově vykalkulován soubor s názvem „Dodávka PS04 – Kontrola úhrady Mýtného vozidly a správné funkce OBU a OBE, včetně MEV v počtu 40 ks“, vyplývá, že maximální počet kontrolních vozidel vykonávajících ve stejnou dobu kontrolní činnost by měl být 40. 

Informace požadované pod body 3 a 4 a) Vaší žádosti se nevztahují k působnosti Ministerstva dopravy.

 

Položek celkem: 0