Hmotnost soupravy, profesní průkaz řidiče

Hmotnost soupravy, profesní průkaz řidiče
08.11.2019 13:13:37Poskytnuté informace
Hmotnost soupravy, profesní průkaz řidiče
 
Žádost:
„v případě, že podstoupím autoškolu na řízení skupiny C1, potřebuji profesní průkaz řidiče pokud bude celková hmotnost soupravy 7,490 kg ?“
 
Odpověď:
Úvodem je nutné znovu připomenout a vysvětlit, že na dotazy, které kladete, se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Zákon se zjednodušeně řešeno vztahuje na jednoduché získání dříve vypracovaných písemných dokumentů. V situaci, kdy však někdo žádá radu jak postupovat či potřebuje vysvětlit vhodný postup, tak se o žádost podle InfZ většinou nejedná.
Ministerstvo dopravy nicméně ještě nad rámec zákonných povinností a na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel a Odboru agend řidičů, s odkazem na předchozí odpovědi, poskytuje následující vysvětlení.
K „ v případě, že podstoupím autoškolu na řízení skupiny C1, potřebuji profesní průkaz řidiče pokud bude celková hmotnost soupravy 7,490 kg ?“
 
Podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. může řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1 nebo C1+E pouze osoba, která mimo jiné podniká nebo vykonává závislou práci pro zaměstnavatele a je kromě dalších podmínek též profesně způsobilá. Jaké motorové vozidlo s jakým řidičským oprávněním smí řidič řídit je uvedeno v §  3 odst. 3 písm. a) z. č. 361/2000 Sb. (řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel podle § 80a citovaného zákona).
 
K   „v případě, že podstoupím autoškolu na řízení skupiny C1“,potřebuji profesní průkaz řidiče pokud bude celková hmotnost soupravy 7,490 kg ? Mým cílem je postavit soupravu této hmotnosti, ale nemám finanční prostředky a ani nechci absolvovat školení profesní způsobilosti řidiče ačkoli pracuji jako řidič dodávky už 20 let.
 
Máte-li v úmyslu řídit soupravu vozidel složenou z tažného vozidla skupiny B a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg, přičemž nejvyšší povolená hmotnost této soupravy nepřesahuje 12 000 kg (bude se jednat o soupravu dle Vašich představ) a bude-li tato souprava spojitelná podle platných ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.,  pak ale takto spojená souprava bude podle § 80a odst. 1 písm. l zákona č. 361/2000 Sb. tvořit jízdní soupravu zařazenou do skupiny vozidel C1+E, pro jejíž řízení musíte být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E a  pro řízení v rámci podnikání nebo vykonávání závislé práce pro zaměstnavatele musíte plnit podmínku profesní způsobilosti podle § 3 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.
 
Pokud nemáte v úmyslu být profesně způsobilým řidičem, pak nezbývá než řídit následující jízdní soupravy:
(S řidičským oprávněním pro skupinu B)
Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem nepřevyšujícím 750 kg.
Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem převyšujícím 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg.
 
(S řidičským oprávněním pro skupinu B v rozšířeném rozsahu)
Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem převyšujícím 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
 
(S řidičským oprávněním pro skupinu B+E)
Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.
 
Ve všech výše případech musí jízdní souprava plnit mimo jiné také další podmínky spojitelnosti podle zákona č. 56/2001 Sb. a dalších platných právních předpisů.
 
Závěrem si dovolujeme opět upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.
 
Informace byla poskytnuta 30. 10. 2019


Zpět na výpis článků