Homologační osvědčení

Homologační osvědčení

V příloze naleznete kopii osvědčení o homologaci (Sch_1504) v rozsahu stran
1 a 2 a technický protokol s anonymizováním informací, které jsou považovány za duševní
a průmyslové vlastnictví chráněné obchodním tajemstvím (TR_501424).

 

Homologace E8 10R-04 1504 zahrnuje typ AZD 400 s variantami AZJ 400 A, AZJ 400 A-M, AZJ 400 B, AZJ 400 B-M, AZZ 400 A, AZZ 400 A-ESDR, AZZ 400-A-M, AZZ 400-A-M-ESDR, AZZ 400 B, AZZ 400 BESDR, AZZ 400-B-M, AZZ 400-B-M-ESDR, AZR 400 ESDR. Uvedené varianty jsou uvedeny v protokolu, ve schválení a zkoušky provedeny na kompletním výrobku. Na fotodokumentaci v přiloženém protokolu (TR_501424) je vidět celá sestava včetně typových štítků.

 

Zařízení s označením AZJ 400 B-M-16 je obchodní variantou typu a varianty uvedené v homologaci E8 10R-04 1504. Zařízení bylo testováno jako kompletní dle metodiky EHK 10, která zahrnuje jak rušení, tak odolnost proti rušení.

 

Fotografie na poslední straně foto přílohy neobsahují evropské homologační značky, typové označení ani označení výrobce. K zařízení typového označení PSRNHHC1 se nemůžeme vyjádřit. Pod tímto označením ani výrobcem nebylo testováno. Společnost HOLOMÝ s.r.o. ve spolupráci se svým partnerem SoundOff vyrábí celou řadu výrobků pod různým označením, které je specifické pro daného zákazníka a trh, v Evropě obvykle s typovým štítkem uvádějícím označení AZJ 400 B-M příp. AZZ 400 B + obchodní značení upřesňující konfiguraci daného výrobků pro snadnější orientaci zákazníků v sortimentu.

Položek celkem: 0