I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov.

I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov.
02.09.2022 10:01:14Poskytnuté informace
I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov.
 
 
 Žádost:
Žadatel požádal o zpřístupnění informací o stavu přípravy silnice I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov. Konkrétně - cit.:

„Žádám tímto o informaci, jaká je zvolena varianta ze strany Ministerstva dopravy a jak se předpokládá její realizace a dále, jakým způsobem bude zvolená varianta koordinována v rámci územně plánovacích dokumentací. Žádám též o zpřístupnění relevantních studií podporujících zvolenou variantu, resp. zdůvodnění zvolené varianty, včetně informace o postupech Centrální komise Ministerstva dopravy v této věci se zohledněním místních poměrů zvažovaných variant.“
 
Ministerstvo dopravy, na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu a zveřejněné údaje poskytlo žadateli požadované informace.
 
Vzhledem k velkému množství dokumentů (přes 152 souborů o velikosti cca 632 MB) byly zaslány prostřednictvím datového úložiště.
 
Informace byly poskytnuty 23.08.2022
 
 


Zpět na výpis článků