Implementace směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970

Implementace směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970
Implementace směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970
 
Žádost:
„Jak byla do českého právního řádu implementována směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970?  (Jedná se o vyhlášku č. 341/2014 Sb. ze dne 19. prosince 2014, o schvalování technické způsobilosti a o  echnických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích?)“
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladu věcně  příslušného Odboru provozu silničních vozidel sděluje, že  směrnice je implementována v současné době vyhláškou č. 341/2014 Sb. ze dne 19. prosince 2014, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jako prováděcího právního předpisu zákona č. 56/2001 Sb. 
 
Informace byla poskytnuta 05. 04. 2019

Položek celkem: 0