Informace k omezení na D7 – snížení rychlosti na 80 km/h přibližně od sjezdu 9 v délce asi 1 km vpra

Informace k omezení na D7 – snížení rychlosti na 80 km/h přibližně od sjezdu 9 v délce asi 1 km vpravo

1) Z jakého důvodu je v tomto úseku snížená rychlost na 80 km/h, a proč má tato značka neomezenou platnost?

K omezení nejvyšší dovolené rychlosti došlo v souvislosti s náhlým zvýšením počtu dopravních nehod za mokra (za deště). Příčina nehodovosti není v současné době známa. Osazení značek formou místní úpravy provozu (tzn. v trvalém provedení) však nebylo zdejším úřadem povoleno.

 

2) Jaké technické / dopravní závady jsou na komunikaci v tomto úseku, že zde musí být snížena rychlost na 80 km/h?

Příčiny zvýšené nehodovosti nyní zjišťuje správce dálnice, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

3) Kdy se plánuje odstranění těchto závad?

V první řadě je nutné identifikovat příčinu nehodovosti. Poté, co se jí podaří identifikovat, bude možné určit, kdy budou závady odstraněny.

 

4) Uvažuje se v souvislosti s těmito závadami od osvobození od placení dálniční známky?

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo dopravy nebude v souvislosti se snížením nejvyšší dovolené rychlosti vyjímat předmětný úsek ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t podléhá zpoplatnění, resp. povinnosti uhradit časový poplatek.

 

Položek celkem: 0