Informace k podnětu žadatele

Informace k podnětu žadatele
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu  XXXXX ze dne 5.12.2017 k zahájení přezkumného řízení dle ust. § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k rozhodnutí Ministerstva doprav.

Dne 12 6. 2020 byly žadateli požadované informace  poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci

Položek celkem: 0