Informace k zahájení přezkumného řízení z důvodu běhu sankce ZŘMV

Informace k zahájení přezkumného řízení z důvodu běhu sankce ZŘMV
 informací k zahájení přezkumného řízení z důvodu běhu sankce ZŘMV

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se jeho podnětu k zahájení přezkumného řízení z důvodu běhu sankce ZŘMV.
Dne 12. 06. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 

Položek celkem: 1