Informace ke stavbě

Informace ke stavbě
28.03.2023 13:05:30Poskytnuté informace
Žádost:
„1) Sdělte nám, zda Ministerstvo dopravy ke stavbě v letech 2020 až 2023 vydalo nějaké další rozhodnutí dle stavebního zákona (mimo rozhodnutí výše uvedené).
2) Jestliže ano, uveďte kterého dne, pod jakým číslem jednacím, zda rozhodnutí nabylo právní moci a pokud ano, kterého dne.
3) Jestliže bylo vydáno rozhodnutí, zašlete nám jej.
4) Sdělte nám, zda je u Ministerstva dopravy dle stavebního zákona vedeno nějaké řízení k výše uvedené stavbě.
5) Jestliže ano, uveďte kolik řízení vedete a u každého řízení specifikujte:
- předmět řízení
- kterých stavebních objektů se týká
- datum zahájení řízení
- spisovou značku“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy Vaši žádost prověřilo věcně příslušným Oborem infrastruktury a územního plánu ve spolupráci s Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, a konstatuje, že v daném časovém období nevydal podle stavebního zákona žádné další rozhodnutí ve věci D49 Hulín – Fryšták. Zároveň nevede podle stavebního zákona žádné řízení v předmětné věci.

Informace byla poskytnuta 22.2. 2023

Zpět na výpis článků