Informace o centrální komisi MD

Informace o centrální komisi MD

Žádost:

Žadatel požádal o konkrétní informace týkající se Centrální komise MD 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli plně vyhovělo a informace na základě podkladů věcně příslušného odboru infrastruktury a územního plánu poskytlo dne 24. 7. 2019.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).
 

 

 

Položek celkem: 0