Informace o homologacích

Informace o homologacích

Podle homologačních čísel pod obrázky přiloženými k Vaší žádosti byly uvedené homologace vydány a kopie jejich částí (strany 1 a 2 předmětných homologačních osvědčení) Vám tímto poskytuji v příloze. V souvislosti se zbývajícími částmi předmětných dokumentů bylo rozhodováno samostatně a o výsledku budete informován prostřednictvím samostatného přípisu.

 

Informace požadované pod tímto bodem žádosti jsou obsažené v přiložených materiálech.

 

Výrobce používá označení, které je v přílohách osvědčení uváděno. Pod Vámi uvedeným označením homologační osvědčení vydána nejsou. Podle obrázků v příloze Vaší žádosti jsou na výrobcích nalepeny dodatkové štítky, které ale nejsou hlavními (homologačními) štítky, ale pouze doplňkovými, které z pohledu ECE předpisů nejsou předmětem posuzování.

 

Položek celkem: 0