Informace o homologačních osvědčeních

Informace o homologačních osvědčeních
08.01.2020 16:02:35Poskytnuté informace

V příloze naleznete kopii osvědčení o homologaci (Sch_7084) v rozsahu stran
1 až 3. Ve věci zbývajících částí osvědčení, bylo rozhodováno samostatně a o výsledku budete informován v rámci samostatného přípisu.

 

Vzhledem k tomu, že dotaz zcela přesně nedefinuje označení variant je přiložen informační dokument (TR_7084) obsahující seznam variant. Například u varianty VxTC 012 LU nebo VxTC 024 LU není jasné, jaké písmeno z označení varianty se může myslet znakem
x. Varianty VSTC 012 LU a  VSTC 024 LU součástí schválení jsou. Během schvalování byly měřeny nejhorší případy (celkem 3 vzorky) tak, aby byly pokryty všechny varianty. Více hladin svítivosti nemá na plnění předpisu EHK 10 vliv tzn., že pro toto schválení není důležité. Stejně tak nejsou důležité barvy.
V souvislosti se zbývajícími (neposkytnutými) částmi přiloženého informačního dokumentu bylo rozhodováno samostatně a o výsledku budete informován prostřednictvím samostatného přípisu.

 Zpět na výpis článků