Informace o zaměstnancích Ministerstva dopravy

Informace o zaměstnancích Ministerstva dopravy
25.10.2019 10:45:53Poskytnuté informace
Žádost:
Žadatel požádal Ministerstvo dopravy o sdělení následujících informací:
 
1) Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na Ministerstvu dopravy?
2) Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na Ministerstvu dopravy?
3) Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu? (titul PhD či starší Csc).“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru personálního sděluje následující informace.
Do doby přijetí nové právní úpravy v roce 2015 byli zaměstnanci v Ministerstvu dopravy zaměstnáváni podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Od roku 2015 však byla přijata nová právní úprava, která rozlišuje zaměstnance v Ministerstvu dopravy na státní zaměstnance ve služebním poměru, vykonávající státní službu podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a dále na zaměstnance v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
S ohledem na tuto skutečnost jsou vypracovány odpovědi na jednotlivé dotazy žadatele.
Ad 1) Celkový počet zaměstnanců v Ministerstvu dopravy je 454, z toho 97 zaměstnanců v pracovním poměru a 357 státních zaměstnanců ve služebním poměru.
Ad 2) Celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v Ministerstvu dopravy je 28, z toho 5 zaměstnanců v pracovním poměru a 23 státních zaměstnanců ve služebním poměru.
 
Ad 3) Titulem Ph.D. disponuje 13 státních zaměstnanců a titulem CSc. disponují 3 státní zaměstnanci.

Informace byla poskytnuta 11. 9. 2019 a 22. 10. 2019


Zpět na výpis článků