Informace týkající se ochranných prvků RZ

Informace týkající se ochranných prvků RZ
1. Prosím o informaci, pod jakým číslem jednacím je vedena na MDČR utajovaná informace, která byla nedílnou součástí ochranného  prvku "CZ" orámovaným elipsou na registračních značkách. A to v roce  2014, 2015, 2016,2017. Prosím uvézt pouze čísla jednací této utajované informace.
Dokument jehož součástí je konstrukce ochranného prvku „CZ“ v oválu je založen pod č.j.: V 38/2012.
 
2. Registrační značky dodávané v letech 2013-2017 s ochranným prvkem "CZ" orámovaným elipsou fyzicky obsahovaly utajovanou informaci? Byla v letech 2014-2017 utajovaná informace nedílnou součástí každé vyrobené registrační značky?
Nikoliv. Registrační značky obsahovaly ochranný prvek, jehož specifikace podléhala utajení podle zákona o ochraně utajovaných informací.
 
3. Prosím poslat dokument/certifikát, který potvrdí tento fakt a to ten, že CSPSD je držitelem výrobních práv hologramu, který je nedílnou součástí kontrolní nálepky STK. Z dostupných informací IHMA při registraci hologramu vždy vystaví dokument, který potvrzuje výrobní a autorská práva.
 
Držitelem majetkových práv autorských je státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu.
 
 

Položek celkem: 0