Informace vztahující se ke konkrétnímu správnímu řízení

Informace vztahující se ke konkrétnímu správnímu řízení
Informace vztahující se ke konkrétnímu správnímu řízení
 
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke svému  správnímu řízení ve věci odvolání proti usnesení Krajského úřadu Středočeského kraje, vedenému Odborem pozemních komunikací.

Dne 15. 04. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Ministerstvo dopravy zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Položek celkem: 0