Integrace linky Ex6 Praha München v úseku Plzeň – Domažlice do Integrované dopravy Plzeňska

Integrace linky Ex6 Praha München v úseku Plzeň – Domažlice do Integrované dopravy Plzeňska
Integrace linky Ex6 Praha München v úseku Plzeň – Domažlice do Integrované dopravy Plzeňska
 
Žádost:
Žadatel požádal poskytnutí informací týkající se jednání vedených Ministerstvem dopravy k možnosti integrace linky Ex6 Praha München v úseku Plzeň – Domažlice do Integrované dopravy Plzeňska, konkrétně o – cit.:

„1. Vzhledem k předpokládanému uplynutí správních lhůt pro vaši odpověď společnosti POVED vás žádám o poskytnutí tohoto dokumentu - Vaší odpovědi na žádost společnosti POVED o integraci linky Ex6 v úseku Plzeň-Domažlice do IDP.
2. Dále žádám o poskytnutí aktuálních informací k jednáním se společností POVED, případně Plzeňským krajem, o integraci linky Ex6 v úseku Plzeň-Domažlice do IDP, a sdělení výsledku těchto jednání, pokud proběhla.“.

Ministerstvo dopravy žádost posoudilo a na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru veřejné dopravy poskytuje následující informace.

Ad 1) V příloze poskytujeme požadovaný dokument – dopis, kterým Ministerstvo dopravy dne 23. 7. 2019 odpovědělo na otázky společnosti POVED, které se mimo jiné týkaly integrace linky Ex6 v úseku Plzeň hl.n. – Domažlice do IDP.  Osobní údaj úředníka Ministerstva dopravy  je v přiloženém dokumentu anonymizován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Ad 2) K tomuto dotazu Ministerstvo dopravy sděluje, že žádná další jednání s výše uvedenou společností, případně Plzeňským krajem, v předmětné věci nevedlo. A jak je uvedeno v textu přiloženého dokumentu, Ministerstvo dopravy doporučilo vstoupit do přímého jednání s dopravcem, přičemž v případě potřeby je ministerstvo v průběhu těchto jednání připraveno poskytnout nezbytnou součinnost. 
 
Informace byla poskytnuta 19. 12. 2019
 

Položek celkem: 0