Internetová televize XTV

Internetová televize XTV
25.03.2021 9:53:21Poskytnuté informace
Internetová televize XTV
 
 Žádost:
  1. Byly součástí placené mediální propagace ministerstva (placených PR služeb) v letech 2017-2021 i výstupy zástupců ministerstva v internetové televizi XTV?
  2. Pokud ano, prosím o poskytnutí seznamu všech výstupů, poskytnutí smlouvy nebo všech smluv, na jejichž základě byly výstupy v XTV objednány, poskytnutí všech mediaplánů, ve kterých jsou výstupy v XTV zahrnuty a poskytnutí celkových nákladů na realizaci daných výstupů v XTV (pro každý výstup jednotlivě).
  3. Pokud byl daný výstup v XTV domluven a realizován prostřednictvím jiného dodavatele (PR agentury apod), s nímž má ministerstvo uzavřenou smlouvu, prosím o poskytnutí jména dodavatele a poskytnutí faktury či jiného dokladu vystaveného ministerstvu dodavatelem za realizaci výstupu v XTV.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy  žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušných odborů a sděluje žadateli,  že internetovou televizi XTV ministerstvo neeviduje žádné platby ve prospěch televize XTV, a to jak přímé, tak nepřímé. Ministerstvo neobjednávalo u XTV, ať už přímo či nepřímo, ani žádné služby.
 
Informace byla poskytnuta 8. 2. 2021
 
 

Zpět na výpis článků