Kasační stížnost zn. 4 As 452/2019, rozhodnutí 12/2018-160-SPR/6

Kasační stížnost zn. 4 As 452/2019, rozhodnutí 12/2018-160-SPR/6
04.01.2022 10:16:37Poskytnuté informace

Žádost:

dne 15. 12. 2021  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„1. Žádám o poskytnutí kasační stížnosti sp. zn. 4 As 452/2019 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.10.2019, čj. 9 A 109/2018 – 42.

2. Žádám poskytnutí rozhodnutí ze dne 3.5.2018, čj. 12/2018-160-SPR/6.“

 

Odpověď:

V příloze uvádíme poskytnuté dokumenty. Osobní údaje fyzických osob jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace byla poskytnuta 20. 12. 2021


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků