Kasační stížnost

Kasační stížnost
10.05.2023 10:15:14Poskytnuté informace
Žádost:
„žádám o kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.5.2022, čj. 8 A 20/2020-63, po provedení nezbytné anonymizace osobních údajů.“

Odpověď:
Po prověření žádosti věcně příslušným odborem ministerstva Vám v příloze zasíláme anonymizovanou kasační stížnost, kterou Ministerstvo dopravy podalo u Nejvyššího správního soudu proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.5.2022, č. j. 8 A 20/2020-63. Anonymizovány jsou údaje o registrační značce vozidla a údaje o zpracovateli kasační stížnosti. Ostatní údaje nebyly anonymizovány, neboť rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2023, č. j. 4 As 201/2022-39, je v současné době zveřejněn v úplném znění na úřední desce Nejvyššího správního soudu.

Informace byla poskytnuta 28.3. 2023

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků