Kolaudace mostu

Kolaudace mostu
Žádost:
zda byl již zkolaudován dálniční (10-036) nad silnicí č. 610/II v obci Březina u Mnichova Hradiště, který byl rekonstruován v roce 2017 a poté v roce 2018....“
Odpověď:
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu Vám sděluji, že pro předmětný most byl dne 27. 11. 2018 vydán kolaudační souhlas č. j. 751/2018-910-IPK/6.
 

Položek celkem: 0