Kompenzace slev z jízdného pro studenty a seniory za rok 2018

Kompenzace slev z jízdného pro studenty a seniory za rok 2018
25.10.2019 10:53:47Poskytnuté informace
Kompenzace slev z jízdného pro studenty a seniory za rok 2018
 
Žádost:
Žadatel požádal o následující informace:
„1. Sdělení, jaká částka (kompenzace) byla za rok 2018 poskytnuta dopravci REGIOJET a.s., sídlo: nám. Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 28333187 za státem nařízené slevy z jízdného pro cestující od 6 let do 26 let věku a cestující starší 65 let věku.
2. Poskytnutí kopie příslušné smlouvy o kompenzaci mezi Ministerstvem dopravy a dopravcem REGIOJET a.s. na rok 2018.
3. Sdělení, jaké částky byly dopravci v roce 2018 vyplaceny jako kompenzace za zlevněné jízdné v každém z tarifů “Low cost – bez servisu”, “Standard” a “Relax” a sdělení, za jaký počet cestujících byla v jednotlivých třídách kompenzace poskytnuta.
4. Sdělení, zda byla jakákoli z výše uvedených kompenzací poskytnuta společnosti STUDENT AGENCY k.s. sídlo: nám. Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 25317075“.
 
Odpověď:
Na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky Ministerstvo dopravy níže poskytuje odpovědi k jednotlivým bodům žádosti.
Ad 1) Společnosti REGIOJET a.s. byla v roce 2018 uhrazena kompenzace za poskytování státem nařízených slev z jízdného v celkové výši 180 176 503,00 Kč, z toho za poslední 4 měsíce roku (od zavedení nové, 75% slevy z jízdného pro děti, žáky, studenty a seniory) ve výši 116 990 843,00 Kč. V uvedených částkách jsou zahrnuty všechny státem nařízené slevy z jízdného. Jejich podrobnější rozdělení spadá podle smlouvy kompenzacích pod obchodní tajemství dopravců. V tomto smyslu bude k této části bodu 1) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Ministerstvo dopravy však k tomuto bodu může uvést, že statisticky (za všechny dopravce) do srpna 2018 dělali dohromady žáci 6 – 15 let + studenti 15 – 26 let + děti 6 -15 let celkem cca 58% z objemu kompenzací (senioři kompenzováni nebyli), od září 2018 je podíl dětí a žáků 6 – 18 let cca 38%, studentů 18 – 26 let také cca 38% a seniorů 65+ cca 22%.
Ad 2) Požadovaná smlouva je zveřejněna v registru smluv (zároveň byla žadateli samostatně poskytnuta). S účinností od září byl uzavřen dodatek na „nové“ slevy, který též přikládáme.
Osobní údaje jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou též na dokumentech anonymizovány v souladu s výše uvedeným nařízením.
Odkaz na veřejně dostupné listiny v Registru smluv:
Dodatek https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6794175
Smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5036392
Ad 3) Ministerstvo dopravy nesleduje, ve kterém tarifu bylo jízdné zařazeno. V tomto smyslu bude k této části bodu 3) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Nicméně dopravce deklaruje, že všechny 3 zmíněné tarify spadají do 2. třídy vozové.
Ad4) Ano, společnosti STUDENT AGENCY k. s. byla v roce 2018 celkem uhrazena kompenzace ve výši 83 432 759,68 Kč, z toho za 9-12 měsíc 56 197 024,85 Kč.
 
Informace byla poskytnuta 2. 10. 2019


Zpět na výpis článků