Koncepční dokumenty Průmysl 4.0

Koncepční dokumenty Průmysl 4.0
Koncepční dokumenty Průmysl 4.0
 
Žádost:
„V jakých koncepčních dokumentech se ministerstvo zabývá problematikou Průmysl 4.0? V případě, že tato problematika je součástí dlouhodobých záměrů, prosím o zaslání odkazu na tyto dokumenty.
Jaké programy dotační podpory jsou v souvislosti s problematikou Průmysl 4.0 připravovány resp., jaká jiná opatření ministerstvo chystá na podporu zavádění projektů zaměřených na problematiku Průmysl 4.0?
Odpověď na shora uvedené dotazy je možno mi zaslat mailovou formou.“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací poskytuje odkazy na dokumenty, které odpovídají požadovaným informacím.
 
1. Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050): http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/strategicke-dokumenty-a-legislativni-akty/akcni-plan-rozvoje-its/
 
2. Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050): http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/strategicke-dokumenty-a-legislativni-akty/implementacni-plan-rozvoje-its/
   
Informace byla poskytnuta 10. 7. 2017