Kontrola brzd osobních vozidel s permanentním pohonem 4 x 4

Kontrola brzd osobních vozidel s permanentním pohonem 4 x 4
17.03.2022 15:13:02Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 21. 2. 2022 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„[…] zda byl Ministerstvem dopravy vydán pro činnost Stanic technické kontroly vozidel (STK) Metodický pokyn, nebo Instrukce, týkající se kontroly brzd osobních vozidel s permanentním pohonem 4 x 4. Permanentní pohon 4x4 nemá rozdělovací spojku, umožňující oddělení pohybu kol mezi přední a zadní nápravou). Jedná se o metodiku zkoušky brzd osobních automobilů na jednonápravové válcové zkušebně brzd (dynamometru), kterou jsou v převážné většině STK vybaveny.

Pokud byl příslušným útvarem Ministerstva dopravy takový pokyn či instrukce již dříve vydán, žádám o sdělení termínu jeho platnosti (kdy je STK obdržely) a přesný odkaz, kde lze takový pokyn či instrukci dohledat a stáhnout, případně o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.“

Odpověď:

V současné době se postupuje podle metodiky, která byla schválena Ministerstvem vnitra a životního prostřední České socialistické republiky pod č. j. SD/12-7083/89. Ta upravuje postup kontroly brzdových soustav osobních automobilů na válcových zkušebnách brzd. Z dikce metodiky v bodě 11, který popisuje kontrolu vozidel s atypickým provedením brzdových soustav nebo pohonu kol, vyplývá následující:

V případě konstrukcí, které vyžadují specifický přístup ke zkoušení brzd v dílenských podmínkách, nelze dát jednotný návod na kontrolu. Při kontrole je nutno vycházet z pokynů výrobce daného vozidla, případně instrukcí, které byly k v České republice k tomuto typu vozidla vydány. Pokud zkoušku vozidla na válcové zkušebně standardního typu nelze provést, provede se s vozidlem krátká jízdní zkouška, při které se subjektivně ověří funkce brzd.

Informace byla poskytnuta 2. 3. 2022


Zpět na výpis článků