Kontroly železničních dopravců v závazku státu, kompenzace poskytnuté v souvislosti s nákazou COVID-

Kontroly železničních dopravců v závazku státu, kompenzace poskytnuté v souvislosti s nákazou COVID-19
08.03.2021 15:10:33Poskytnuté informace

Ministerstvo dopravy odbrželo žádost o informaci, ve které žadatel požádal o následující informace, cit.:

"V jednotlivých měsících po sobě od června 2020 až po prosinec 2020 celkový počet:
a) provedených kontrol u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy podle jednotlivých dopravců,
b) zjištěných závad podle jednotlivých dopravců
c) aktuální počet osob s pověřením k provádění těchto kontrol.
2) Výše případných sankcí jednotlivých dopravců za neplnění kvalitativních smluvních podmínek u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy v době od června do prosince 2020.
3) Výše kompenzací či přiznaných náhrad jednotlivým dopravcům v souvislosti s omezeními dopravy a objednávky státu, vyvolanými pandemií virové choroby Covid-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2.
4) Zda a jak řešíte odříkání vlaků dopravců bez náhrady z důvodu technických, resp. adhezních závad. Kolik případů je vám v uvedeném období podle jednotlivých dopravců známo?
5) Zda a jak řešíte náhradní autobusovou dopravu za odřeknuté vlaky v případě technických, resp. adhezních závad. Kolik případů je vám v uvedeném období podle jednotlivých dopravců známo?“

Níže uvádíme odpovědi na dotazy:

„1) V jednotlivých měsících po sobě od června 2020 až po prosince 2020 celkový počet:
a) provedených kontrol u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy; b) zjištěných závad

ARRIVA vlaky s.r.o.• červen 2020 - 0 kontrol; 0 závad
• červenec 2020 - 1 kontrola; 0 závad
• srpen 2020 - 5 kontrol; 0 závad
• září 2020 - 0 kontrol; 0 závad
• říjen 2020 - 0 kontrol; 0 závad
• listopad 2020 - 2 kontroly; 0 závad
• prosinec 2020 (do 12. 12. 2020) - 0 kontrol; 0 závad

České dráhy, a.s.
• červen 2020 - 3 kontroly; 0 závad
• červenec 2020 - 8 kontrol; 0 závad
• srpen 2020 - 8 kontrol; 0 závad
• září 2020 - 3 kontroly; 0 závad
• říjen 2020 - 5 kontrol; 0 závad
• listopad 2020 - 2 kontroly; 4 závady
• prosinec 2020 (do 12. 12. 2020) - 0 kontrol; 0 závad

RegioJet, a.s.
• červen 2020 - 2 kontroly; 0 závad
• červenec 2020 - 2 kontroly; 0 závad
• srpen 2020 - 0 kontrol; 0 závad
• září 2020 0 - kontroly; 0 závad
• říjen 2020 0 - kontrol; 0 závad
• listopad 2020 - 0 kontroly; 0 závad
• prosinec 2020 (do 12. 12. 2020) - 0 kontrol; 0 závad

GW Train Regio, a.s.
• červen 2020 - 0 kontrol; 0 závad
• červenec 2020 - 0 kontrol; 0 závad
• srpen 2020 1 - kontrol; 0 závad
• září 2020 0 - kontroly; 0 závad
• říjen 2020 0 - kontrol; 0 závad
• listopad 2020 - 0 kontroly; 0 závad
• prosinec 2020 (do 12. 12. 2020) - 0 kontrol; 0 závad

„c) počet osob s pověřením k provádění těchto kontrol“

Pověření jsou zpravidla vydávána pouze na začátku platnosti jízdního řádu (neboť sledování data
vydání není právními předpisy ani smlouvou upraveno). Ministerstvo tak nemá k dispozici data dle
jednotlivých měsíců. K 3. březnu 2021 bylo nicméně pro provádění kontrolní činnosti na základě
aktuálně platných smluvních ujednání vydáno 20 pověření ke kontrolní činnosti, které vydalo
Ministerstvo dopravy, nebo Drážní inspekce. Na okraj dodáváme, že vzhledem k epidemiologické
situaci provádění kontrol nyní nedoporučujeme.

„2) Výše případných sankcí jednotlivých dopravců za neplnění kvalitativních smluvních podmínek
u vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy v době od 15. prosince 2019 do současnosti.“
K uvedenému bodu žádosti uvádíme, že od června 2020 do 12. 12. 2020 byly u dopravců
uplatněny následující sankce:

- ARRIVA vlaky s.r.o.: 0 Kč
- České dráhy, a.s.: 40 000 Kč
- RegioJet, a.s.: 0 Kč
- GW Train Regio, a.s.: 0 Kč

„3) Výše kompenzací či přiznaných náhrad jednotlivým dopravcům v souvislosti s omezeními
dopravy a objednávky státu, vyvolanými pandemií virové choroby Covid-19, kterou způsobuje
koronavirus SARS-CoV-2.“

V souvislosti s omezeními dopravy způsobené pandemií virové choroby Covid-19 nebyly
jednotlivým dopravcům poskytnuty žádné kompenzace. Není zřejmá definice pojmu „přiznaná
náhrada“. S ohledem na tuto nejasnost uvádíme, že dopravcům byla v souvislosti se SARS-CoV-2
poskytnuta účelová dotace na ochranné prostředky a pomůcky. Tato účelová dotace byla
zúčtovávána na základě skutečně vyplacených prostředků. Jednotlivým dopravcům bylo
poskytnuto:

- ARRIVA vlaky s.r.o.: 1 125 749 Kč
- České dráhy, a.s.: 17 505 574 Kč
- RegioJet, a.s.: 985 059 Kč
- GW Train Regio, a.s.: 229 652 Kč

4) Zda a jak řešíte odříkání vlaků dopravců bez náhrady z důvodu technických, resp. adhezních
závad. Kolik případů je vám v uvedeném období podle jednotlivých dopravců známo? 5) Zda a jak
řešíte náhradní autobusovou dopravu za odřeknuté vlaky v případě technických, resp. adhezních
závad. Kolik případů je vám v uvedeném období podle jednotlivých dopravců známo?“

K bodům 4) a 5) souhrnně uvádíme, že Ministerstvo dopravy není provozovatelem vlaků. Zajištění
provozu, stejně jako zajištění náhradní autobusové dopravy je na dopravci. V případě, že dopravce
nesplní smluvní závazky, jsou ve smlouvě nastaveny sankce. Konkrétní informace o příčině však
náš úřad nesleduje, neboť to nevyžaduje ani smlouva, ani právní předpisy.


Zpět na výpis článků