Kontrolní úkon skupiny 3 při TK

Kontrolní úkon skupiny 3 při TK

Žádost:

„…o jaký druh závady se jedná (pozn. A, B, C) v případě absolvování STK v případě, že se na čelním skle vozidla nachází např. dodatečně nalepený protisluneční pruh, nápis na čelním skle, držák navigace apod. Zkrátka porušení ustanovení § 52 odst. 1,  § 5 odst. 1 zák. č.  361/2000Sb. Je tedy v případě zjištění takovéto závady technik oprávněn vystavit platnost TK pouze na jeden měsíc, nebo se bude jednat pouze o závady kategorie A?…“ 

 

Odpověď:

Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor provozu silničních vozidel Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující informace.

 

Seznam kontrolních úkonů pro kontrolu a hodnocení technického stavu při technické prohlídce je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel. V daném případě se jedná o kontrolní úkony spadající do skupiny 3 (3.1 pole výhledu), konkrétně 3.1.1 a dále (3.2 stav zasklení) 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4., kdy úpravy jsou hodnoceny stupněm „B“. Kontrolní technik nemá možnost určovat stupeň hodnocení závady. Pokud závada je závadou vážnou stupně „B“ dochází k omezení technické způsobilosti na dobu 30 dnů a to v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.

Položek celkem: 0