Kontroly provedené MD na lince Ex7

Kontroly provedené MD na lince Ex7
24.11.2021 11:58:22Poskytnuté informace

Žádost:

dne 29. 10. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy následující sdělení, cit.:

„ [...] Dle zákona č.106/1999Sb. vás žádám o informace kdy byla provedena kontrola stavu vlakových souprav na lince Ex7 dále jak často je prováděná. Dále vás žádám o sdělení výše sankcí, které dopravce obdržel za nedodržení, hygienických standardů. [...]“

Odpověď:

K Vaší žádosti uvádíme, že poslední kontrola plnění kvalitativních smluvních podmínek byla na lince Ex 7 provedena 4. 7. 2021. Náš úřad provede ve spojích, které objednáváme, cca 150 kontrol ročně. Nutno dodat, že v posledních měsících, s ohledem na epidemickou situaci, byl výkon těchto kontrol značně omezen opatřeními, která mají zamezit šíření nemoci COVID 19.

Na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na linkách Ex1, Ex3-Ex7, R9-R12, R14B, R15-R17, R19, R20, R23 a R27 byla vůči uvedenému dopravci za neplnění kvalitativních smluvních podmínek v loňském roce, na základě kontrolních protokolů, uplatněna smluvní pokuta ve výši 140 000 Kč.

Ve věci neplnění standardů (teplotní pohody) Vám doporučujeme obrátit se přímo na zaměstnance dopravce, kteří cestujícím nabízí odškodnění přímo ve vlaku, pokud nedojde k okamžitému řešení situace.

Informace byla poskytnuta dne 9. 11. 2021


Zpět na výpis článků