Kontroly

Kontroly
14.04.2023 12:19:56Poskytnuté informace
Žádost:
1. „Kolik uskutečnilo Ministerstvo dopravy České republiky v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 kontrol plnění smluvních podmínek plynoucích ze smluv uzavřených mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a poskytovateli služeb na odstraňování překážek provozu na dálnicích, ať už kontrol ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci jiné kontrolní či dozorové činnosti?

2. Dále žádáme o poskytnutí výsledků těchto kontrol, včetně protokolů o kontrole, přijatých nápravných opatřeních kontrolovanými osobami a informace o případných navazujících správních řízení, pokud byla pro pochybení zjištěná v rámci těchto kontrol zahájena.“

Odpověď:

Informace byla poskytnuta 28. 2. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.

Zpět na výpis článků