Kopie dokumentů k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném záj

Kopie dokumentů k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu
13.12.2019 13:28:02Poskytnuté informace
Kopie dokumentů k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu (období od 1.1 .2010 do konce platnosti JŘ 2018/19)

Žádost:
 „a) Zaslání třech dokumentů dle Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19, Článku Xe, odst. 2., písm. g)., kterými měl Dopravce písemně vyrozumět Objednatele ke dnům 1.1.2018, 1.6.2018 a 1.9.2018
b) Zaslání dokumentů dle Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19, Článku Xe, odst. 4., ve kterých Dopravce žádal Objednatele o změnu složení Základních souprav, vč. případných dokumentů, ve kterých Objednatel vyjádřil svůj souhlas, příp. nesouhlas Dopravci. Jedná se o dokumenty v období od začátku platnosti Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19 do dne podání této žádosti.
c) Zaslání dokumentu s výčtem uplatněných pokut vč. jejich výše a odůvodnění dle Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19, Článku Xe, odst. 7. Jedná se o uplatňované pokuty v období od začátku platnosti Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19 do dne podání této žádosti.
d) Zaslání dokumentu s výčtem uplatněných pokut vč. jejich výše a odůvodnění dle Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19, Článku Xe, odst. 8. Jedná se o uplatňované pokuty v období od začátku platnosti Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2018/19 do dne podání této žádosti.“
 
K bodu 1) Vám Ministerstvo dopravy poskytuje kopie požadovaných listin ze dne 24. 5.2018,  čj. 1241/2018-O16 (Oznámení o rozšíření nasazení vozů s WI-FI na vlacích linky Ex6 k 1. 6. 2018) a ze dne 13. 12. 2017,  čj. 4000/2017-O16 (Oznámení o rozsahu rozšíření nasazení vozů s WI-FI na vlacích link Ex6 k 1. 1. 2018). Požadovanou listinou „Oznámení rozšíření služeb WI-FI ke dni 1. 9. 2018“ Ministerstvo dopravy písemně nedisponuje, proto Vám ji nelze poskytnout.
K bodu b) Vám Ministerstvo dopravy poskytuje listinu ze dne 17. 10. 2019,  čj. 2502/2018-O16, kterým bylo požádáno o změnu řazení (Kmenová souprava na lince Ex6 v JŘ 2018/19), včetně souhlasu Ministerstva dopravy ze dne 18. 10. 2018, čj. 2/2018-190-VD/8.
K bodu c) Ministerstvo dopravy nemůže poskytnout žádný dokument, neboť v požadované formě na ministerstvu neexistuje a ani jím nemusí ministerstvo disponovat. 
Nicméně lze k této věci uvést, že za toto porušení byla se strany našeho úřadu uplatnění smluvní sankce v maximální výši, tj. 500 000 Kč, protože řazení po liberování bylo za období jízdního řádu ve výši 82%. Liberace byla cca ve 2 % případů, zejména z důvodu výlukové činnosti, příčin mimo zavinění dopravce anebo vyšší moci zavedena náhradní autobusová doprava.
K bodu d) Vám Ministerstvo dopravy nemůže poskytnout žádný dokument, neboť samostatný dokument vyjadřující požadované informace neexistuje.
 
Osobní údaje úředníků Ministerstva dopravy  a zaměstnanců Českých drah, a.s. jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou též na dokumentech anonymizovány v souladu s výše uvedeným nařízením.
V případě neposkytnutých informací u části bodu a), bodu c) a d) je vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které je žadateli zasláno.
Informace byla poskytnuta 11. 11. 2019


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků