Kopie dokumentů k dot. prog. ochrany dopravních uzlů jako měkkých cílů

Kopie dokumentů k dot. prog. ochrany dopravních uzlů jako měkkých cílů
25.08.2021 13:47:16Poskytnuté informace

žádost:

dne 9. 8. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy emailovou zprávu, označenou jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žadatel požádal o následující informace, cit.:

„1) Kopie dokumentu, kterým byl vyhlášen Dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2021;

2) Kopie dokumentu Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2021;

3) Kopie dokumentu, kterým byl vyhlášen Dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2020;

4) Kopie dokumentu Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2020;

5) Kopie dokumentu, kterým byl vyhlášen Dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2019;

6) Kopie dokumentu Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2019.“

odpověď:

Požadované dokumenty byly poskytnuty ve formátu *.pdf 12. 8. 2021.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků