Kopie rozhodnutí MD

Kopie rozhodnutí MD
Žádost: Žadatel požádal o kopie konkrétních rozhodnutí Ministerstva dopravy.
 
Odpověď: Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám tímto v příloze poskytuji kopie obou rozhodnutí Ministerstva dopravy (včetně příloh) požadovaných v první části Vaší žádosti.
 
Obsažené osobní údaje jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.


 

Položek celkem: 0