Kopie stanoviska Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 24/2002-130-OZP/2

Kopie stanoviska Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 24/2002-130-OZP/2
08.11.2019 13:07:36Poskytnuté informace
Kopie stanoviska Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 24/2002-130-OZP/2
 
Žádost:
Žadatel požádal o zaslání kopie stanoviska Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 24/2002-130-OZP/2.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného Odboru drážní a vodní dopravy a zjistilo následující skutečnosti.

Požadovaná písemnost byla součástí spisu čj. 24/2002-0130-OZP. Tento spis vzhledem k době pořízení nebyl zachován v elektronické podobě a byl v listinné podobě předán dle protokolu čj. 67/2009-130-OST/1 do centrální spisovny. Dle vyjádření příslušné pracovnice byl spis v listinné podobě již skartován dle Protokolu Národního archivu čj.: NA-227-2/05-2016.

K výše uvedenému doplňujeme, že požadovaná písemnost byla dle kopie výpravy odeslaná dne 22. 7. 2002 adresátovi DP hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že DP hl. m. Prahy je též  povinným subjektem dle InfZ, doporučujeme Vám se s žádostí obrátit právě na tento subjekt, zda požadovanou písemnost nevede ve svém vlastním archivu (viz: https://www.dpp.cz/zadosti-o-povinne-poskytovane-informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/).
 
Informace byla poskytnuta 23. 10. 2019


Zpět na výpis článků