Kvalifikace pro výuku v autoškole

Kvalifikace pro výuku v autoškole
17.06.2020 13:59:35Poskytnuté informace
Vaše žádost je dotazem na řešení Vámi zamýšlené životní situace a budoucí rozhodnutí správního orgánu v dané věci a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující odpověď.
 
Vyučovat jednotlivé předměty v autoškole mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení (oprávnění k provádění výuky a výcviku v autoškole). Zkoušky žadatelů o profesní osvědčení provádí příslušný krajský úřad, který následně rozhoduje o vydání profesního osvědčení. Vzhledem k uvedenému Vám můžeme doporučit, abyste se na podmínky vydání profesního osvědčení informoval na kterémkoliv krajském úřadě. Krajské úřady jsou zákonem zmocněny ve Vámi zamýšlené věci konat a proto by Vám měly poskytnout kompletní informace.     
 
Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.
 
 

Zpět na výpis článků