Kvalita přepravy na lince dálkové dopravy - železniční linky R8 Bohumín - Brno

Kvalita přepravy na lince dálkové dopravy - železniční linky R8 Bohumín - Brno
08.08.2022 11:53:25Poskytnuté informace
Kvalita přepravy na lince dálkové dopravy - železniční linky R8 Bohumín - Brno
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkajících kvality přepravy na lince dálkové dopravy - železniční linky R8 Bohumín - Brno, kterou od prosince 2019 zajišťuje na základě aktuální smlouvy dopravce XXX
 „1. Kolik kontrol skutečného vybavení vlaků dle smlouvy proběhlo za období trvání smlouvy? (12/2019-06/2022).“
Ministerstvo dopravy provedlo v předmětném období následující počet kontrol:
 
Období počet kontrol
prosinec 2019 prosinec 2020 14
 
prosinec 2020 prosinec 2021 10
 
prosinec 2021 duben 2022 2
 
květen 2022 červen 2022 2
 
„2. Jaká byla výše sankcí udělených při těchto kontrolách v rámci jednotlivých let (případně vždy za období platnosti grafikonu pro dané období)?“
Ministerstvo dopravy uplatnilo v předmětném období vůči dopravci XXXXX pokuty v následující výši:
Období smluvní pokuta
prosinec 2019 prosinec 2020 100 000 Kč
 
prosinec 2020 prosinec 2021 160 000 Kč
 
prosinec 2021 duben 2022 40 000 Kč
 
 
Pro období květen 2022 až červen 2022 nebyla s ohledem na znění smlouvy doposud uplatněná žádná smluvní pokuta.
Informace byla poskytnuta 12.07.2022
 

Zpět na výpis článků