Letecká doprava v závazku veřejné služby

Letecká doprava v závazku veřejné služby
22.01.2022 15:44:18Poskytnuté informace

Žádost:

dne 5. 1. 2022 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Prosím o informaci, na jakých leteckých trasách z/do/v rámci České republiky byl v posledních 5 letech uložen závazek veřejné služby provozování letecké dopravy, vč. informace o datu uložení závazku, charakteru závazku (omezený/otevřený), leteckém dopravci, pověřujícím subjektu a výši vyplacené vyrovnávací platby.“

Odpověď:

V posledních pěti letech nebyl naším ministerstvem (za stát) realizován žádný závazek veřejné služby v letecké dopravě. Několik závazků však bylo realizováno na úrovni krajů. (Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.)

- Jihomoravský kraj (2017): Brno – Mnichov
- Moravskoslezský kraj (2019): Ostrava – Mnichov, Ostrava – Vídeň

Věcně příslušný odbor civilního letectví našeho ministerstva plnil při ukládání těchto závazků pouze poradní úlohu. Pro podrobnosti je potřeba obrátit se na příslušné kraje.

Odpověď byla poskytnuta 7. 1. 2022

 

Zpět na výpis článků