Letecké služby pro civilní létání

Letecké služby pro civilní létání
Letecké služby pro civilní létání
  
Žadatel požádal o následující informace, na které mu Ministerstvo dopravy  sdělilo následující:
  
Ad 1.Zákon o civilním letectví a zákon o ozbrojených silách (§ 23 odst. 1) předpokládají, že armáda může poskytovat letecké služby pro civilní létání na základě dohody mezi MD ČR a MO ČR. Žádám o sdělení, zda je taková dohoda podepsána, a pokud ano, tak o poskytnutí jejího textu.

Ministerstvo dopravy Vám v příloze poskytuje Dohodu o stanovení rozsahu leteckých služeb pro civilní létání poskytovaných Armádou České republiky, která byla sjednána v prosinci roku 2014.

Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou na dokumentu anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
Ad 2.Pokud dohoda podepsána není, žádám o informaci, zda se připravuje a v jakém časovém horizontu lze její schválení očekávat.
Dohoda byla sjednána (viz výše).
 
Ad 3.Jak v současné době prakticky funguje spolupráce Ministerstva dopravy, ŘLP a dalších civilních subjektů s Armádou ČR v oblasti poskytování leteckých služeb.

Spolupráci resortů obrany (Ministerstvo obrany, Armáda ČR) a dopravy (Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu České republiky, státní podnik) v oblasti poskytování letových provozních služeb lze označit za bezproblémovou a velice otevřenou. Konkrétně lze mj. vyzdvihnout neustálé zvyšování úrovně civilně-vojenské integrace řízení letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky prostřednictvím zajištění sjednocení výcviku vojenských a civilních řídících letového provozu, jakož i fungování a pravidelná jednání všech řídících struktur pro společné užívání vzdušného prostoru České republiky v souladu s ust. § 44 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví [...], ve znění pozdějších předpisů. Taková jednání a koordinace probíhají mezi civilními a vojenskými orgány na strategické, předtaktické a taktické úrovni uspořádání vzdušného prostoru s cílem zvýšit bezpečnost a kapacitu vzdušného prostoru a zlepšit účinnost a pružnost provozu letadel, a to plně v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru.
 
Informace byla poskytnuta 09. 05. 2019
 
 

Položek celkem: 0